Tulevik on sinu kätes:  osale Euroopa tuleviku konverentsil

Euroopa tuleviku konverents:ütle sõna sekka

Jaga oma mõtteid Euroopa Liidust, korralda üritusi üle Euroopa ning arutle teistega Euroopa tuleviku konverentsi platvormil.

  Loe lisaks

Kuidas anda oma panus

Juunikuus peeti konverentsi esimene täiskogu, kus kohtusid parlamendiliikmed, ELi institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajad. Konverentsi täiskogu kohtub uuesti 20.–23. oktoobril. Enne seda toimub neli paneelarutelu, kus osaleb 800 ELi kodanikku, kes on erinevate sihtrühmade hulgast juhuvalimi teel välja valitud. Paneelaruteludel käsitletakse teemasid nagu ränne, väärtused ja õigused, keskkonnakaitse ja tehakse ettepanekuid, milline võiks olla Euroopa tulevik.

Kas oled juba oma ideid Euroopa tuleviku kohta jaganud? Näiteks pakkus üheskoos.eu platvormi liige Sandra Portugalist Euroopa tuleviku konverentsi digiplatvormil välja oma idee edendada koolides Euroopa väärtuste alast haridust.

Soovid rohkem infot Euroopa Parlamendi tegemiste ja Euroopa tuleviku konverentsi kohta? Liitu üheskoos.eu platvormiga – ole kursis Euroopa Parlamendi ettevõtmistega ning jaga oma ideid mõttekaaslastega üheskoos.eu platvormil.

Liitu üheskoos.eu platvormiga